Τηλεφωνική Επικοινωνία: 218 218 9625 Δ-Π: 09:00 - 18:00

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Οι σχέσεις με τους πελάτες της ΖΕΟΤΕC Hellas Group, σε όλο τα φάσμα της δραστηριότητάς της, διέπονται από συνέπεια, εντιμότητα, διαφάνεια, εμπιστοσύνη, σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα.

Ο στόχoς κατά τη διεξαγωγή των προμηθειών της εταιρείας είναι η διασφάλιση αξιόπιστων και αδιάλειπτων πόρων. Οι με διαφάνεια συναλλαγές με τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας είναι πρωτίστης και ουσιώδους σημασίας για τις σταθερές και μακροπρόθεσμες σχέσεις της εταιρείας.

Η εταιρεία παρέχει σε όλους τους προμηθευτές της αμερόληπτες και ισότιμες ευκαιρίες. Οι αποφάσεις της βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως η ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, η άρτια και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική φερεγγυότητα, η χρονική συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές περιβαλλοντικής μέριμνας και ασφάλειας, η πιστοποίησή τους με συστήματα ποιότητας και περιβάλλοντος, η ύπαρξη κατάλληλης τεχνικής υποδομής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρείας.

Για τα παραγόμενα προϊόντα η εταιρεία έχει την ευθύνη να παράγει και να παραδίδει προϊόντα με ποιότητα τουλάχιστον σταθερή και διαρκώς βελτιούμενη, προτείνοντας πρόσθετες παροχές και βασιζόμενη στον όρο της προστιθέμενης αξίας, με προτάσεις για καινοτόμα και διαρκώς βελτιωμένα προϊόντα.

Η εταιρεία δεσμεύεται για την ανάπτυξη των συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διατηρεί, καθώς και για τους αυξανόμενους ποιοτικούς ελέγχους που εισάγει σε διάφορα στάδια της παραγωγής.

Ποιότητα προϊόντων

Η διασφάλιση και η διατήρηση ποιότητας υψηλού επιπέδου στα παρεχόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα της ΖΕΟΤΕC Hellas Group.

Αποτελεί δηλαδή βασική δέσμευση της διοίκησης, και κατ’ επέκταση όλων των εργαζομένων, η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, παρέχοντας σε αυτούς εμπρόθεσμα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η εταιρεία έχει φροντίσει επίσης για την ύπαρξη σαφούς πολιτικής και συγκεκριμένων μεθόδων υλοποίησης για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, ώστε να υλοποιούνται ικανοποιητικά οι απαιτήσεις των πελατών, ακόμα και αν αυτές είναι εκτός περιθωρίων επίτευξης.

Αποστολές Παντού Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα
Ασφαλείς Πληρωμές διαθέσιμοι όλοι οι Τρόποι Πληρωμής
Τηλεφωνικές Παραγγελίες 218 218 9625 Δ-Π 09:00 - 18:00